Wordle

Wpisz słowa (albo podaj adres bloga) i utwórz obraz ze słów. Możesz wybrać tło, kolory wyrazów, czcionkę, układ słów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...